เมนูหลัก

ห้องสมุดความรู้การเกษตร | สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร |เกษตรพอเพียง| องค์ความรู้ | ข้อมูลการใช้ประโยขน์ที่ดิน | ข้อมูลการผลิตพืช | ข้อมูลผู้ดูแลระบบ

แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

 

::: อุบล เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์
ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุเสาวรีย์ คนดีศรีอุบล  :::

 

ที่ตังสำนักงาน เลขที่ 216 หมู่ 10 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ

จังหวัดอุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์. 045-489180

มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2520

เกษตรอำเภอคนปัจจุบัน นายสุพล สิทธิกุล

มีข้าราชการ 9 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน

พนักงานราชการ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

 

ข่าวเด่นประจำวันจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 (05/03/2557)

จังหวัดอุบลราชธานี เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ครบ 7 วัน) พระเทพกิตติมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม วันที่ 5 มี.ค.57 นี้ (04/03/2557)จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมการจัดสร้างพุทธมณฑล (04/03/2557)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเตรียมจัดงาน วันสตรีสากล ประจำปี 2557 ในวันที่ 18 มีนาคม2557 ที่ ศูนย์โอท็อป จังหวัดอุบลราชธานี (05/03/2557)

อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี จะสอบราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ระหว่างวันที่ 3 – 18 มีนาคม 2557 (03/03/2557)

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงยิมส์ยูโด ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2557 (27/02/2557)

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 13 รายการ ในวันอังคาร (27/02/2557)

เทศบาลเมืองแจระแม ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 (20/02/2557)

เทศบาลตำบลห้วยเรือจะสอบราคาจ้างขุดลอกห้วยเรือและโครงการก่อสร้างถนน ระหว่างวันที่ 17 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 (19/02/2557)

อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครจังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำหน่วย 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2557 (03/03/2557)

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 (11/02/2557)

สำนักงานศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานีรับสมัครคนพิการเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครองจังหวัดในตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2557 (11/02/2557)

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 กรมสุขภาพจิต รับสมัครตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยาคลินิก โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2557 (29/01/2557)

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์ ระหว่างวันที่ 16 -30 มกราคม 2557 (24/01/2557)

อ่านทั้งหมด 

9

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 17.10 น. นางสาวนพพร  พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานี - - - - - - ->>> อ่านต่อ

 

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 17.30 น. นางสาวนพพร  พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี - - - - - - ->>> อ่านต่อ

 

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 18.00 น. นางสาวนพพร  พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธาน - - - - - - ->>> อ่านต่อ

9

 

“ดอกบัว” เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะจึงนำมาเป็นตราสัญลักษณ์หรือ

ตราประจำจังหวัด เป็นภาพวงกลม ภายในเป็นรูป “ดอกบัวหลวง” มีทั้งบัวตูมและบัวบานชูช่อก้านใบเหนือหนองน้ำ พร้อมจารึกข้อความว่า “จังหวัดอุบลราชธานี” อยู่ใต้สัญลักษณ์ภายในวงกลมนั้น[รายละเอียด]

 

 

“ต้นยางนา”

เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงถึง 40 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกเรียบหนาสีเทา โคนต้นมีพูพอน เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่แกมรูปหอกกว้าง ปลายใบสอบเรียว[รายละเอียด]

 

สำนักงานเกษตรอำเภอ

  สำนักงานเกษตรจังหวัด

  อำเภอเมืองอุบลราชธานี

 อำเภอวารินชำราบ

  อำเภอเขื่องใน

  อำเภอม่วงสามสิบ

  อำเภอสว่างวีระวงศ์

  อำเภอพิบูลมังสาหาร

  อำเภอตระการพืชผล

  อำเภอดอนมดแดง

  อำเภอเหล่าเสือโก้ก

  อำเภอกุดข้าวปุ้น

  อำเภอโพธิ์ไทร

  อำเภอเขมราฐ

  อำเภอโขงเจียม

  อำเภอสิรินธร

  อำเภอนาเยีย

  อำเภอสำโรง

  อำเภอเดชอุดม

  อำเภอบุณทริก

  อำเภอน้ำยืน

  อำเภอนาจะหลวย

  อำเภอน้ำขุ่น

  อำเภอทุ่งศรีอุดม

  อำเภอนาตาล

  อำเภอตาลสุม

  อำเภอศรีเมืองใหม่

 

<<< จัดทำโดย >>>

::: สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ :::

ตั้งอยู่เลขที่ 216 หมู่ 10 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140

โทรศัพท์ 045-489180

Website จะแสดงได้สมบูรณ์ที่หน้าจอ 1024 by 768 pixels