เมนูหลัก

ห้องสมุดความรู้การเกษตร | สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร |เกษตรพอเพียง| องค์ความรู้ | ข้อมูลการใช้ประโยขน์ที่ดิน | องค์ความรู้ทั่วไป | ข้อมูลผู้ดูแลระบบ | MRCF อำเภอ

แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

 

::: อุบล เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซ่บหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์
ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์
ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุเสาวรีย์ คนดีศรีอุบล  :::

 

ที่ตังสำนักงาน เลขที่ 216 หมู่ 10 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ

จังหวัดอุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์. 045-489180

มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2520

เกษตรอำเภอคนปัจจุบัน นายสุพล สิทธิกุล

มีข้าราชการ 9 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน

พนักงานราชการ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

 

ข่าวเด่นประจำวันจังหวัดอุบลราชธานี 
ทหาร ตำรวจ อส.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครอง จำนวน 200 นาย ออกปฎิบัติการตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่คาดว่ามีการค้าไม้พะยูง ในพื้นที่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี (15/09/2557)
จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการในการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (14/09/2557) 
จังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP และจำหน่ายสินค้า OTOP (สืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมอุบลราชธานีสู่อาเซียนมอบความสุขให้ประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์) (13/09/2557) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนนารีนุกูล ประจำปี 2557 (11/09/2557)
จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและ โครงการตามแผนการตรวจราชการให้แก่บุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (10/09/2557)

อ่านทั้งหมด  

ข่าวประกวดราคาจังหวัดอุบลราชธานี 
องค์การบริหารสวนตำบลโพธิ์ใหญ่ แจ้งยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (12/09/2557)
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ จะประมูลเพื่อเช่าห้องน้ำ – ห้องส้วมตลาดสดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 (12/09/2557)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จะสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และถนน ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 กันยายน 2557 (12/09/2557)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 กันยายน 2557 (12/09/2557)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จะจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า ต้นไม้และสวนหย่อม ตั้งแต่วันที่ 10-22 กันยายน 2557 (11/09/2557)

อ่านทั้งหมด  

ข่าวรับสมัครจังหวัดอุบลราชธานี 
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ตามระบบสัญญาจ้าง จำนวน 1 อัตราตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557 (25/08/2557)
วิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อย้าย ให้ดำรงตำแหน่งวิทยาจารย์ชำนาญการ(ด้านการสอน) ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 (25/08/2557)
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 – 1 8 สิงหาคม 2557 (15/08/2557)
เทศบาลตำบลเขมราฐ อ.เขมราฐ รับสมัครบุคคล เป็นพนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2557 (14/08/2557)
ศูนย์การฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 300 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557 (05/08/2557)

อ่านทั้งหมด    

9

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 17.10 น. นางสาวนพพร  พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานี - - - - - - ->>> อ่านต่อ

 

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 17.30 น. นางสาวนพพร  พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี - - - - - - ->>> อ่านต่อ

 

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 18.00 น. นางสาวนพพร  พันธ์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธาน - - - - - - ->>> อ่านต่อ

9

 

“ดอกบัว” เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะจึงนำมาเป็นตราสัญลักษณ์หรือ

ตราประจำจังหวัด เป็นภาพวงกลม ภายในเป็นรูป “ดอกบัวหลวง” มีทั้งบัวตูมและบัวบานชูช่อก้านใบเหนือหนองน้ำ พร้อมจารึกข้อความว่า “จังหวัดอุบลราชธานี” อยู่ใต้สัญลักษณ์ภายในวงกลมนั้น[รายละเอียด]

 

 

“ต้นยางนา”

เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงถึง 40 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกเรียบหนาสีเทา โคนต้นมีพูพอน เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่แกมรูปหอกกว้าง ปลายใบสอบเรียว[รายละเอียด]

 

สำนักงานเกษตรอำเภอ

  สำนักงานเกษตรจังหวัด

  อำเภอเมืองอุบลราชธานี

 อำเภอวารินชำราบ

  อำเภอเขื่องใน

  อำเภอม่วงสามสิบ

  อำเภอสว่างวีระวงศ์

  อำเภอพิบูลมังสาหาร

  อำเภอตระการพืชผล

  อำเภอดอนมดแดง

  อำเภอเหล่าเสือโก้ก

  อำเภอกุดข้าวปุ้น

  อำเภอโพธิ์ไทร

  อำเภอเขมราฐ

  อำเภอโขงเจียม

  อำเภอสิรินธร

  อำเภอนาเยีย

  อำเภอสำโรง

  อำเภอเดชอุดม

  อำเภอบุณทริก

  อำเภอน้ำยืน

  อำเภอนาจะหลวย

  อำเภอน้ำขุ่น

  อำเภอทุ่งศรีอุดม

  อำเภอนาตาล

  อำเภอตาลสุม

  อำเภอศรีเมืองใหม่

 

<<< จัดทำโดย >>>

::: สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ :::

ตั้งอยู่เลขที่ 216 หมู่ 10 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140

โทรศัพท์ 045-489180

Website จะแสดงได้สมบูรณ์ที่หน้าจอ 1024 by 768 pixels